Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moeten u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 18 jaar of ouder
  • Nederlandse zorgverzekering
  • Inkomen is niet te hoog
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt vervolgens uitgekeerd vanaf de ingangsdatum van uw zorgverzekering. Voor kinderen jonger dan 18 jaar kunt u geen zorgtoeslag aanvragen.

Geen zorgtoeslag bij bepaalde situaties
Het kan zijn dat u zich in een situatie bevind waardoor u geen zorgverzekering hebt afgesloten. U ontvangt dan ook geen zorgtoeslag. Dit komt vaak voor bij de volgende situaties:

  • U bent militair
  • U zit in detentie
  • U bent gemoedsbezwaard
  • U studeert alleen in Nederland
  • U werkt of woont in het buitenland